Adaptogeenit

TERVETULOA AYURVEDAN PARIIN

Ayurveda tarkoittaa elämän tiedettä (ayus = elämä, veda = tieto). Ayurveda ei ole dogmi: objektiivisella tasolla se on maailman pisimpään harjoitettu tieteellinen metodi. Subjektiivisella tasolla ayurvedassa on kyse ikiaikaisista periaatteista, sekä kokemusperäisestä totuudentuntemisesta, ’näkemista’ (Darshana), jonka syvyys johtuu yksilön henkilökohtaisesta tietoisuudesta ja elämänkokemuksesta.

Jokaisella ihmisillä on tasavertainen mahdollisuus kokeilla ayurvedan periaatteiden paikkaansapitävyyttä käytännössä. Ayurvedan mukaan aineellisessa maailmankaikkeudessa vaikuttavat muun muassa tietoisuus, kolme gunaa ja 20 ominaislaatua, sekä viisi elementtiä. Tarkasteltiinpa sitten avaruustutkimusta, taiteita, biokemiaa, ruuanlaittoa tai filosofiaa, niin ayurvedan perusperiaatteet pätevät kaikkialla yhtälailla.

Elämme myös subjektiivisessa todellisuudessa, ja mm. tämän takia ayurvedinen suhtautumistapa terveyteen ja epätasapainotilaan on merkittävästi erilainen kuin länsimaisen lääketieteen objektiivisuutta korostava näkökulma.


Adaptogeenit.com ei edusta puhtaasti klassista ayurvedaa, vaikka useimmissa sivuston artikkeleissa nojataan vahvasti laadukkaisiin oppikirjoihin. Sivusto edustaa ennemminkin modernia ayurvedaa. Inspiraationa on toiminut mm. kiinalainen lääketiede, ayurvedinen lääketiede, tiibetiläinen lääketiede, funktionaalinen lääketiede, ja biohakkerointi. Monissa artikkeleissa on myös vertaisarvioituja tutkimuksia lähdetietoina, vaikka minulla ei olekaan akateemisen tiedemiehen koulutustaustaa.


- Fytonomi (Provita), Ayurveda Life Coach (Suomen Ayurveda Instituutti) Sami Nuora


“Minun aineellinen luontoni (prakriti)
jakautuu näihin kahdeksaan osaan:
maa, vesi, tuli, ilma,
avaruus, mieli, äly ja itsetietoisuus.”
- Bhagavadgita 7:4

KSM-66® ASHWAGANDHA

Ahwagandha on poikkeuksellinen Intiasta peräisin oleva yrtti, jolla on noin 5000 vuotta käyttöhistoriaa. Sillä on monia erilaisia terapeuttisia vaikutuksia, mutta mielestäni niistä tärkein on sen stressiä lievittävä ominaisuus. Ashwagandhan on perinteisesti tiedetty toimivan sekä fysiologisella- että mielen tasolla. Olen käsitellyt ashwagandhan terapeuttisia ominaisuuksia yksityiskohtaisemmin täällä.

Suoraa asiaan: KSM-66® Ashwagandhauutteesta on julkaistu 15 tutkimusta, ja 8 tutkimusta on parhaillaan kesken. Valmistajan ja omien tietojeni mukaan tämä on enemmän kuin mistään muusta ashwagandhauutteesta. Tutkimuksiin on yhteensä osallistunut yli 1000 henkilöä, ja tutkimuksissa on saatu positiivista näyttöä mm. sekä aivojen toiminnan, että stressin haittoja ja ahdistusta lievittävien vaikutusten osalta. Lisäksi kyseisen uutteen on havaittu antavan fyysistä suorituskykyä, ja edistävän seksuaalista terveyttä sekä miehillä että naisilla.

Miten KSM-66® Ashwagandha on erityinen?

Kyseessä on ainutlaatuinen luonnonmukaisesti viljelty ashwagandha, jossa käytetään ympäristöystävällistä Green Chemistry- nimistä uuttotekniikkaa, johon ei liity kemiallisia liuottimia. Lopputuotteena on full spectrum- uutos, eli uutos jossa on mukana kaikki rohdoksen ainesosat, ja kaikkien ainesosien luonnolliset suhteet alkuperäisessä muodossaan. Usein ashwagandhasta puhuttaessa puhutaan lähinnä vain tietyistä  ainesosista (withanolideista), mutta ashwagandhassa on paljon muitakin aktiivisia ainesosia. Näistä kaikista ainesosista ja nyansseista juuri ashwagandhan sattviset (harmoninen, tasapainoinen, kirkas) ominaisuudet johtuvat.

Green Chemistry- uuttomenetelmän keksimiseen ja valmiiksi saattamiseen kului 14-vuotta tutkimustyötä. Lopputuotteesta mitataan useampia eri parametrejä sen varmistamiseksi, että tunnetuimpia aktiiviaineita löytyy riittävästi. "KSM" merkitsee maantieteellisen alueen nimeä Intian Rajasthanissa, jossa ashwagandha luomuviljelytilat sijaitsevat. Siellä viljellään todennäköisesti maailman laadukkainta ashwagandha-juurta. "66" merkitsee niiden yritysten määrä, jotka ovat osallistuneet tämän tuotteen kehittämiseen sen lopulliseen muotoonsa.

Sertifikaatit:

  • Non- GMO sertifioitu

  • Raaka (raw), halal, GMP ja ISO sertifioitu

  • EU ja USDA- luomusertifioitu

  • Lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja laadusta löytyy tästä.

Wild Nutrition, Puhdistamo, Viridian, Harmonia ja Superlemon käyttävät samaa raaka-ainetta tuotteessaan. Wild Nutrition KSM-66® Ashwagandhassa on lisäksi FOOD-GROWN® Magnesiumia. 

KSM-66® Ashwagandhasta on aika paljon laadukasta tutkimusnäyttöä. Pääset kurkkaamaan niitä tästä.

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.