Adaptogeenit

TERVETULOA AYURVEDAN PARIIN

Adaptogeenit.com sivuston käsittelee luonnollisia hoitomenetelmiä ja terveitä elämäntapoja, erityisesti ayurvedaa - modernilla ja suomalaisella otteella. Ayurveda tarkoittaa elämän tiedettä (ayus = elämä, veda = tieto).

Ayurvedassa henkinen ja aineellinen maailma yhdistyvät toisiinsa ja sulautuvat saumattomasti yhdeksi maailmaksi. Adaptogeenit.com ei kuitenkaan edusta mitään yhtä tiettyä uskontokuntaa tai maailmankatsomusta, vaan pyrkii toimimaan sillanrakentajana monien eri näkemysten välillä. Inspiraationa on toiminut mm. kiinalainen lääketiede, ayurvedinen lääketiede, tiibetiläinen lääketiede, ja funktionaalinen ravitsemustiede. Myös tieteellinen maailmankuva on maailmankatsomus, sillä kaikkea ei voida tieteellisesti tutkia tai todistaa.

Sillanrakentaminen on sivuston yksi missioista. Totuus, todellisuus, luonnonvoimat, universumin lainalaisuudet, ja ihmistä koskevat lainalaisuudet - mitä nimitystä ikinä halutaankaan käyttää - ovat olleet samat aikojen alusta, ja tulevat pitämään paikkansa myös tulevaisuudessa. Näin ollen Adaptogeenit.com tavoittelee nöyrästi, vaatimattomasti, kunnioittaen ja rakastaen ikiaikaista keskitietä.

Tästä huolimatta, vaikka sisältö olisi osittain vakuuttavasti esitetty, kannustan jokaista löytämään oman totuutensa, viisautensa ja elämäntapansa.

“Minun aineellinen luontoni (prakriti)
jakautuu näihin kahdeksaan osaan:
maa, vesi, tuli, ilma,
avaruus, mieli, äly ja itsetietoisuus.”
- Bhagavadgita 7:4

Kolme aarretta

 The Auspicious Dragon that holds the lucky Magic Pearl between its teeth has always been a symbol of the Three Treasures. That is Jing, Qi and Shen in the body. It is a truth that the Dragon that cannot hold the Magic Pearl finds it impossible to ascend to heaven. Therefore all the people also have to study the Three Treasures for radiant health and enlightenment in this Dragon Year. All the people only waste their Three Treasures energy, they do not know how to replenish and recharge the Three Treasures in the body. - Grand Master Sun Jin Park (1)

The Auspicious Dragon that holds the lucky Magic Pearl between its teeth has always been a symbol of the Three Treasures. That is Jing, Qi and Shen in the body. It is a truth that the Dragon that cannot hold the Magic Pearl finds it impossible to ascend to heaven. Therefore all the people also have to study the Three Treasures for radiant health and enlightenment in this Dragon Year. All the people only waste their Three Treasures energy, they do not know how to replenish and recharge the Three Treasures in the body.
- Grand Master Sun Jin Park (1)

Adaptogeenit ravitsevat kolmea aarretta

Taolaisen perinteen ja Tonifioivan Fytoterapian mukaan elämäntaitojen perusta ovat kolme aarretta: Jing, Qi ja Shen voidaan kääntää Esenssiksi, Vitaliteetiksi ja Sieluksi. Elämän päämääräksi näen vaalia, harmonisoida, tasapainottaa ja kehittää Kolmea aarretta. Kynttilä- vertauksessa Jing on fyysinen kynttilä, Qi on tuli ja Shen on valo, lämpö ja säteily joka kynttilästä saadaan. 

 

Jing

Sana Jing tarkoittaa jotain hienonhienoa, kalliasarvoista, joka on saatu karkeammista aineista uuttamalla tai jalostamalla ja jota tulee vaalia. Jingin sisältämä elämäesenssi on välttämätön kaikelle elämälle ihmisessä. Itseasiassa kiinalaiset kalssikot sanovat, että Jing on sama kuin elämä. (1)

Englannin kielelle Jing käännetään yleensa sanalla "essence" eli esenssi. Qi:n ja materian jatkumossa Jing nähdään lähempänä materiaa, joka on kuin nestemäistä Qi:tä. Sen täysin aineellinen olomuoto on siemenneste ja munasolu. Munuaiset tallentavat Varhaisen taivaan - sekä Myöhäisen taivaan Jingin ja näistä syntyy Munuaisten Jing, jolla on monta tärkeää tehtävää ja ominaisuutta. Ihmisen kasvu ja kehitys, luuston kasvu, hampaat, aivojen kehitys, seksuaalinen kypsyminen, suvunjatkamistoiminnot ja hedelmällisyys, sekä myöhemmin kuihtuminen, vanheneminen ja elämänvoimien luonnollinen hiipuminen ovat munuaisten Jingin säätelemää. 

 • Jing liikkuu ajassa läpi historian ja se sitoo meidät menneisiin sukupolviin, esi-isiin, ihmislajiin ja evoluutioon. Tämä perinnöllinen energia on Varhaisen taivaan Jing
 • Toisin kuin Qi:tä jota saamme ruoasta ja ilmasta jota hengitämme ja jota käytämme päivittäin, Jingiä on vaikea vahvistaa tai kerätä lisää. Tätä Jingiä kutsutaan Myöhemmän taivaan Jingiksi.

Jing on varastoenergiaa. Se on reservi, jonka voimin jaksamme kun ravinnon ja hapen tuoma Qi hetkellisesti loppuu. Ehkä Jingiä voisi kuvata Suomalaisena Sisuna ja adaptaatiokykynä (5).

Varhaisen taivaan Jing ja Myöhemmän taivaan Jing peilaavat jossain määrin DNA:ta, genetiikkaa ja epigenetiikkaa

Geenien löytymisen myötä saimme hyvin deterministisen kuvan genomimme vaikutuksesta terveyteemme ja ominaisuuksiimme. Epigenetiikka on kumonnut tämän käsityksen. Geenimme käy interaktiivista vuoropuhelua ympäristömme ja elämäntapojemme kanssa. Kokonaiset geenit voivat siirtyä ruoasta vereen (2) ja meidän oman ihmissoluissa olevan genomimme lisäksi tutkimme meissä asuvien mikrobien genomin merkitystä kokonaisominaisuuksiimme (3). Tutkijat päätelevät ettemme sittenkään ole eläviä organismeja, vaan olemmekin eläviä ekosysteemejä! On havaittu, että voimme ruokavaliollamme aiheuttaa suolistomme mikrobistossa vallankumouksen yhdessä vuorokaudessa (4), jolloin mikrobiemme genomin muuttumisen myötä koko ekosysteemimme genomi muuttuu. Me voimme kerätä Myöhemmän taivaan Jingiä, jonka lapsemme, lapsenlapsemme ja tulevat sukupolvet tulevat perimään.


Qi

Muinaisille kiinalaisille kaikki, mikä oli Taivasta ja Maata, kuten myös tila niiden välissä ja siinä tilassa elävät olennot, oli yksinkertaisesti Qin massaa, jossa erottui katoavia tihentymiä ja muotoja... Se (Qi) on myös koko kiinalaisen lääketieteen peruskäsite. (1)

Qi on energiaa jota saamme ruoasta jota syömme, sekä hapesta jota hengitämme ja jonka vapaa virtaaminen on terveyden edelletys. Intiassa tästä käytetään nimitystä Prana, Life force eli elämän energia. Qi saa aikaan päivittäiset fyysiset, fysiologiset ja biologiset toimintomme. Qi ilmenee ATP:ssa, biokemiallisissa reaktioissa, kuten hormonien ja antioksidanttien värähtelyssä ja transformoitumisessa toisiksi aineiksi. Se ilmenee ajatuksissamme, puheessamme, teoissamme sekä kaloreissa (lämpöenergiassa) jolloin Qi haihtuu tai virtaa meistä pois. 

Kun Qi jaetaan kahtia, tulee Yin ja Yang, tai kun Yin ja Yang yhdistyvät syntyy Qi. Qin vapaa virtaaminen edellyttää Yinin ja Yangin tasapainoa. Länsimaisen tieteen kielellä tämä terveyskäsitys painottaa autonomisen hermoston tasapainoista toimintaa parasympaattiseen (Yin) sekä sympaattiseen (Yang) hermoston välillä.  

 • Parasympaattinen hermosto on aktiivisin levossa, sekä syömisen ja ruoansulatuksen yhteydessä.
 • Sympaattinen hermosto aktivoituu sekä fyysisessä että psyykkisessä rasituksessa.  (5)

Qitä saamme siis hyvästä ruoasta sekä puhtaasta hengitysilmasta ja Qin esteetön virta edellyttää Yin Yang tasapainoa. Lyhyesti ja ytimekkäästi; se tarkoittaa tasapainoista ja tervettä stressin määrää suhteessa stressin hallintaan, eli homeostaasia.

Qin filosofiaa

Qi lienee filosofisena ideana kaikkein vaikeimmin ymmärrettävä länsmaiselle ajattelijalle jos sattumoisin näkee maailman Kartesiolaisen dualistisesti, jolloin vaikuttaa siltä että "on olemassa kahdenlaisia, toisistaan perustavalla tavalla eroavia tosiolioita: toisaalta fyysiset, aineelliset oliot, toisaalta henkiset olennot kuten ihmisen tietoinen sielu." (2). Kartesiolaien dualismin seurauksena on myös syntynyt mieli-ruumis-ongelma; Mieli–ruumis-ongelma eli psykofyysinen ongelma tarkoittaa mielenfilosofiassa kysymystä siitä, kuinka aivot (aineellinen olio) voivat olla tietoiset (mielen ilmiö) (3). Kartesiolaisen dualismin perusteella ei ole syytä kieltää placebon olemassaoloa, mutta halutaan tehdä selvän eron placebon ja aineen vaikutusten välille. Materialisti kohtelee placeboa häiriötekijänä, joka sotkee aineellisen maailman ilmiöiden tutkimista ja pyrkii siksi rajata placebon pois. New age- ajattelussa saatetaan puolestaan kiistää aineellisen maailman vaikutus kokonaan ja nähdä kaikki mielen ja tietoisuuden luomuksina. Nämä ovat saman kolikon kaksi eri puolta ja molemmat dualistisia - eli toinen toisensa pois sulkevia käsityksiä.

Kiinalainen lääketiede joka pohjautuu Taolaisesta filosofiasta näkee että kaikki on Qi:tä, joten tämä tarkoittaa sekä mieltä ja ruumista, ainetta ja aineetonta, kuten myös kaikkia kolmea aarretta; Jingiä, Qitä ja Sheniä. Kiinalaisessa lääketieteessä ei ole mieli-ruumis-ongelmaa, koska Taolaisuudessa ja Buddhalaisuudessa ei Yiniä ja Yangia pidetä toisistaan irrallisina tai riippumattomina ilmiöinä; ne ovat yhtä (4).


Shen

Kun ihmisen Taivas- kontakti on kunnossa, kiinalaiset sanovat, hän on oma itsensä. Hän voi täyttää oman luonnollisen kohtalonsa, joka on yksilökohtainen ja ainutlaatuinen, tajuisesti ja tyytyväisenä. Hän erottaa oikean ja väärän ja näkee paikkansa maailmankaikkeudessa. Ja on hyväsuopa, mikä on ihmiselle kuuluva ominaisuus Maan ja Taivaan välillä. (1)

Shen on Qin hienointa substanssia. Shen on ihmisen sielu - korkeampi tietoisuus, jonka fysiologinen asuinpaikka on sydän. Jing ravitsee Sheniä ja Shen vartioi Jingiä. Shen saa tukea voimakkaasta Jingistä ja sydämen loiste hohtaa ihmisen silmissä Shen Minginä. Hyvinvoiva Shen näkyy myös ihmisen käyttäytymisessä, sillä hän on moraalisesti vahva ja elämässään aikaansaava. Jos Shen häiriintyy - silmät ovat himmeät, kuin niitä peittäisi ohut sumu tai verho. (1)

Shen- henget ovat taivaasta, eivätkä ne ole sidottuja ihmiseen. Sen sijaan ne tuntevat vetoa ihmisen sisäisiin Essensseihin (Jing) ja asettuvat taloksi Sydämeen, kunnes sydän pysähtyy ja Shen palaa vapauteen, Taivaaseen. (1)

Shen on rakkaus, myötätunto, anteeksianto ja hyväksyntä. Shen on korkeampi tietoisuus siitä että kaikki on yhtä. (2)


Jing lähteet:

 1. Hytönen, E. Lohikäärmeen lääketiede - Kiinalaisen lääketieteen perusteet, Ming Men Oy, Helsinki
 2. Complete Genes May Pass from Food to Human Blood  http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0069805
 3. THE DEEP SYMBIOSIS BETWEEN BACTERIA AND THEIR HUMAN HOSTS IS FORCING SCIENTISTS TO ASK: ARE WE ORGANISMS OR LIVING ECOSYSTEMS? http://djbarney.wordpress.com/2010/02/28/the-deep-symbiosis-between-bacteria-and-their-human-hosts-is-forcing-scientists-to-ask-are-we-organisms-or-living-ecosystems/
 4. Diet switch sparks gut bug revolution in just 24 hours http://www.newscientist.com/article/mg22029473.400-diet-switch-sparks-gut-bug-revolution-in-just-24-hours.html#.VCFOzkuYRE6
 5. Jing – Reserve or Adaptive Energy http://www.lionheartherbs.com/jing-adaptive-energy/ 

Qi lähteet:

 1. Hytönen, E. Lohikäärmeen lääketiede - Kiinalaisen lääketieteen perusteet, Ming Men Oy, Helsinki
 2. Kartesiolainen dualismi http://fi.wikipedia.org/wiki/Kartesiolainen_dualismi
 3. Mieli-ruumis-ongelma http://fi.wikipedia.org/wiki/Mieli–ruumis-ongelma
 4. Alan Watts: This Is IT - Become What You Are https://www.youtube.com/watch?v=Gug5VQTO414
 5. Medicina, Farmakologia ja toksikologia - Johdanto neurotransmissioon

Shen lähteet:

 1. Hytönen, E. Lohikäärmeen lääketiede - Kiinalaisen lääketieteen perusteet, Ming Men Oy, Helsinki
 2. Ron Teeguarden, Chinese Superior Herbalism - Manual for the Tonic Herbalist I, s 16 

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.