Adaptogeenit

ajatonta viisautta etsimässä

Mitä Ayurveda on?

Āyurveda muodostuu kahdesta Sanskritin kielen sanasta Ayus = elämä ja Veda = tieto. Ayurveda tarkoittaa siis elämän tai elämisen tiedettä. Ayurvedan mukaan elämän tarkoitus on saavuttaa fyysinen, psyykkinen ja henkinen onnellisuus ja täyttymys.

Ayus on mielen, kehon, aistien ja sielun liitto. Elämä on energiaa ja vitaliteettiä ja se on ikuista.
- Charaka Sutra Sthana 1:42

Ayurvedan mukaan Pranan eli elämänvoiman ylläpitäminen, edellyttää kehon, aistien, mielen ja sielun liittoa. Onnellisen, tasapainoisen ja merkityksellisen elämän tulisi sisältää tasapaino neljän Purusharthan suhteen. Neljän Purusharthan oppi käsittelee

1. materiaalista ja henkistä pääomaa

2. tunteiden ja intohimojen tasapainoa

3. oman elämäntarkoituksesi todeksi elämistä

4. henkistä vapauttaNeidonhiuspuu

Ginkgo biloba

Neidonhiuspuu pähkinänkuoressa

 • Verenkiertoelimistöä tervehdyttävä
 • Nootropiini (kognitiivisia kykyjä vahvistava)
 • Tonifioi Qitä (vahvistaa kineettistä energiaa)
 • Mielialaa kohottava

Ominaisuudet

TCM, Aarteet
Qi, Stabiloi Keuhkojen Qitä

Maku, rasa: kitkerä, supistava
Lämpötila, virya: viileä
Vaikutus aineenvaihduntaan, vipaka: tulinen, katabolinen
Kanavat: keuhkot, verenkierto, aivot
Doshat: KP- V+
 

Vaikutukset
Antiallerginen, antioksidantti, sydänverisuoniston terveyttä ja ääreisverenkiertoa edistävä, nootropiini (aivojen verenkiertoa edistävä), antidepressiivinen, anksiolyyttinen.

Ainesosat
Flavonoidit ja terpeenit, joista etenkin ginkgolidit ja bilabolidit vaikuttavat mielialaa ja kognitiota kohentavasti. Lehdet sisältävät flavonoideja: flavoni- ja flavonoliglykosideja, asyloituja flavoniglykosideja, bioflavonoideja, flavan-3-olia ja proantosyanidiineja. Flavoni- ja flavoniglykosidien aglykoneina esiintyvät ensisijaisesti apigeniini ja luteoliini, mutta myös kämferoli, kversetiini ja isoramnetiini. Toinen merkittävä aineryhmä on terpeenit: diterpeenit, joita ovat ginkgolidit A, B, C, J ja M, sekä seksviterpeeni bilobalidi. Lehdet sisältävät flavonoideja nin 0,5-1% ja terpeenilaktoneja (ginkgolideja ja bilobalidia) 0,03-0,25%.

Tärkeimmät käyttöaiheet
Verisuonisto, ääreisverenkierto, kognitiivisten toimintojen tukeminen.

Muut käyttöaiheet
Väsymys, heikentynyt näkökyky, tinnitus, palelu, turvotukset, peräpukamat, keuhkojen terveyden edistäminen, verisuoniston terveyden ja verenpaineen tasapainottaminen, hiusverisuonten ja verisuonten hauraus, laskimotulehdus.

Yhdisteleminen

 • Gotu Kolan ja ashwagandhan kanssa kognitiivisten toimintojen tehostamiseksi
 • Orapihlajan kanssa verenpaineen ja verisuoniston tasapainottamiseksi
 • Nokkosen, kversetiinin ja muiden allergioita hillitsevien rohdosten kanssa

Sivuvaikutuksia
Ginkgo voi vaikuttaa veren hyytymiseen. Harvinaisissa tapauksissa ginkgo voi aiheuttaa käytön alussa yleensä ohimenevää mahaoireilua tai päänsärkyä

Yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa
Ginkgo biloballa voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Marevan (verenohennuslääke)
 • Hepariini (verenohennuslääke - annetaan yleensä suonensisäisesti)
 • Aspiriini (särkylääke)
 • Ibuprofeeni (särkylääke)
 • Metformin (sokeritautilääke)
 • Glipitsidi [Mindiab®] (sokeritautilääke)
 • Bendroflumetiatsidi (diureetti)
 • Klooritalidoni (verenpainelääke-diureetti)
 • Hydroklooritiatsidi (diureetti)
 • Indapamidi (nesteenpoistolääke)
 • Metolatsoni (nesteenpoistolääke)
 • Trikloorimetiatsidi (nesteenpoistolääke)
 • Tiklopidiini (aivohalvauksen estolääke)

Neidonhiuspuu nootropiinina

Neidonhiuspuu vaikuttaa GABAergisesti, kolinergisesti ja monoamiinivälitteisesti, vaikuttaa antioksidanttina ja typpioksidi (NO) - välitteisesti, josta johtuu ahdistusta ja masennusta lievittävä vaikutus, sekä kognitiivisten kykyjen kohentuminen. Aktiivisimmiksi aineiksi katsotaan ginkgolidit ja bilabolidit.

Annostus
Yleensä käytetään standardoituja uutteita, jotka sisältävät 16-26% flavonoidiglykosideja ja 5-7% terpeenilaktoneja. (7)


Lähteet

 1. James A. Duke, Handbook of Medicinal Herbs - Second edition, 2002
 2. Teeguarden, R. Chinese Superior Herbalism - Manual for the Tonic Herbalist, s 215
 3. Christopher Hobbs, Herbal prescriber Database - Information on Ginkgo biloba
  • http://www.christopherhobbs.com/herbal-prescriber/
 4. Yifan Yang, C. Chinese Herbal Medicines Comparisons anh Characteristics, Second edition 2010, Elsevier Limited
 5. https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/ginkgo
  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24492725
 6. Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: A review of psychopharmacology and clinical evidence. doi:10.1016/j.euroneuro.2011.04.002 
 7. Hiltunen, R. ja Holm, Y. Lääkkeitä luonnosta, Gaudeamus HUP, Tampere, s 4
 8. Singh G. Pharmaceutical Bene ts of Ginkgo Biloba (Tree Of Life): A Review. Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research. 2013;2(01)
 9. Tatiraju DV, Varsha M, Jadhav VK, Bagade VB, Karambelkar PJ. Painful Diabetic Neuropathy: Mechanisms to Management. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research Jul-Sept. 2013; 3(3).

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.