Adaptogeenit

Love is patient
Love is kind
It does not envy
It does not boast
Love is not proud
It does not dishonor others
It is not self-seeking
Love is not easily angered
It keeps no record of wrongs
Love does not delight in evil
But rejoices with the truth
It always protects
Always trusts
Always hopes
Always perseveres
Love never fails

When I was a child
I talked like a child
I thought like a child
I reasoned like a child
When I became a man
I set aside childish ways
Now we see but a dim reflection as in a mirror; 
then we shall see face to face. 
Now I know in part
then I shall know fully
even as I am fully known
And now these three remain: 
faith, hope, and love
but the greatest of these is love

Antidepressantit

Fytoterapiaa masennukseen, ahdistukseen ja unettomuuteen: Kooste psykofarmakologisesta ja kliinisestä näytöstä.

Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: A review of psychopharmacology and clinical evidence
European Neuropsychopharmacology (2011)  

Abstrakti

Kasviperäisen psykofarmakologian tutkimus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tähän mennessä kuitenkin kokonaisvaltainen katsaus kasviperäisistä antidepressanteista, anksiolyyteistä ja unettavista lääkkeistä ja niiden soveltamisesta masennukseen, ahdistukseen ja insomniaan on puuttunut. MEDLINE (PubMed), CINAHL, PsycINFO, ja Cochrane Library tietokannat tutkittiin (21.2.2011 asti) yleisimpien psykoaktiivisten rohdosten kartoittamiseksi. Sen lisäksi, että suoritettiin systemaattinen katsaus kontrolloiduista kliinisistä kokeista yleisimpien mielenterveyden häiriöiden masennuksen, ahdistuksen ja unettomuuden hoidossa, tehtiin kirjallisuuskatsaus näiden rohdosten vaikutusmekanismien selvittämiseksi. Evidenssin taso ja efektin koko analysoitiin niiltä osin kun se oli saatavilla. Tulokset antavat näyttöä 21 yksittäisen rohdoksen neurokemiallisista, endokrinologisista ja epigeneettisistä vaikutuksista, jotka ovat selvitettynä tässä tutkimuspaperissa (joista 12 on suomennettu tähän blogiin). Useat näistä tarjoavat korkean tason evidenssiä, kuten Mäkikuisma vakavassa masennuksessa ja Piper methysticum ahdistuneisuudessa. Useat kliiniset kokeet ihmisillä tarjoavat alustavaa positiivista näyttöä antidepressiivisesta vaikutuksesta (Echium amoenum, Crocus sativus ja Ruusujuuri) ja anksiolyyttisesta vaikutuksesta (Kamomilla, Neidonhiuspuu, Passiflora incanata, E. amoenum, ja Scutellaria lateriflora). Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin oltava varovainen sillä useita kokeita ei ole toistettu. Useat kasvilääkkeet ovat tutkittuja in vivo ja in vitro, mutta eivät ihmisillä.

 • 1 = kliininen näyttö ihmisillä, 2 = kokeellinen näyttö vaikutuksesta, 3 = perinteiset hoitomenetelmät ja farmakopeat suosittelevat käyttöä.
 • Level A: Meta-analyses or replicated RCTs with positive results Level B: One unreplicated RCT, or mixed but mainly positive results Level C: One or more clinical trials with poor methodology, or consistent mixed or unsupportive evidence. 

Laventeli Lavandula

Tieteellinen näyttö
masennus 1,2,3, B- / ahdistus 2,3 / insomnia 2,3

Vaikutusmekanismi

 • GABA modulaatio (perustuu haihtuvaöljyihin)
 • anksiolyysi eläinkokeissa (elevated plus maze ja open field tests)

Indikaatiot
masennus, ahdistus, somaattinen jännitys

 

Korean ginseng Panax ginseng

Tieteellinen näyttö
masennus 1,2,3

Vaikutusmekanismi

 • HPA- akselin modulaatio
 • monoamiini- modulaatio (dopamiini, serotoniini)
 • anti-inflammatorinen ja antioksidanttinen vaikutus
 • typpioksidin synteesiä inhiboiva

Indikaatiot
väsymys, masennus, heikentynyt kognitio

Ruusujuuri Rhodiola rosea

Tieteellinen näyttö
masennus 1,2,3, B/ ahdistus 1,2,3

Vaikutusmekanismi

 • neuroendokriinimodulaatio (inhiboi kortisolia, solunsisäisiä stressikinaasientsyymejä ja typpioksidia)
 • monoamiinioksidaasi A:n inhibitio
 • monoamiinimodulaatio
 • 5-HT normalisointi ja antistressivaikutus (animal depression models)

Indikaatiot
väsymys, masennus, heikentynyt kognitio, ahdistus

Mäkikuisma Hypericum perforatum

Tieteellinen näyttö
masennus 1,2,3, A/ ahdistus 2,3/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • monoamiini-välitteinen Na+ kanavan kautta
 • non-selektiivinen serotoniinin, dopamiinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäminen
 • välittäjäaineiden alentumisen hidastaminen
 • parantunut 5-HT 1a, b - herkkyys
 • dopaminerginen aktiivisuus etuotsalohkon kuoressa
 • glutamaatin vapautumisen inhibitio
 • neuroendokriinimodulaatio
 • eläinkokeissa antidepressiivinen ja anksiolyyttinen

Indikaatiot
masennus, bipolaarinen

Bacopa monnieri

Tieteellinen näyttö
masennus 2,3/ ahdistus 2,3/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • metallien kelatoiminen, β- amyloidilta suojaaminen
 • koliiniesteraasin estäjä
 • 5-HT2c modulaatio
 • antioksidanttiefekti
 • antidepressantti eläinkokeissa (forced swim ja learned helplesness)

Indikaatiot

heikentynyt kognitio, ahdistus, masennus, hermostollinen väsymys

Kamomilla Matricaria recutita

Tieteellinen näyttö
ahdistus 1,2,3, B/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • sitoutuu GABA- reseptoreihin
 • moduloi monoaminivälitteistä neurotransmissiota
 • neuroendokriinimodulaatio

Indikaatiot
ahdistus, väsymys, stressi

Neidonhiuspuu Ginkgo biloba

Tieteellinen näyttö
masennus 2/ ahdistus 1,2, B

Vaikutusmekanismi

 • kolinergisen ja monoamiinivälitteisen neurotransmission modulaatio
 • antioksidantti, anti-PAF, anti-inflammatorinen
 • GABA-erginen vaikutus
 • typpioksidi

Indikaatiot
heikentynyt kognitio, ahdistus, masennus

Gotu Kola Centella asiatica

Tieteellinen näyttö
masennus 3/ ahdistus 1,2,3

Vaikutusmekanismi

 • GABA transminaasin inhibitio
 • eläinkokeissa anksiolyyttinen (elevated plus maze, open field, social interaction tests) 
 • Inhibition of acoustic startle response in human RCT 

Indikaatiot
ahdistus, stressi, heikentynyt kognitio

Sitruunamelissa Melissa officinalis

Tieteellinen näyttö
masennus 2,3/ ahdistus 1,2,3/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • GABA transminaasin inhibitio
 • MAO- inhibitio
 • Acute dosing caused a significant increase in self-rated calmness on a human stress tests 

Indikaatiot
akuutti stressi, ahdistus, masennus

Kärsimyskukka Passiflora spp. 

Tieteellinen näyttö
ahdistus 1,2,3, B/ insomnia 1,3, C

Vaikutusmekanismi

 • GABA- välitteinen anksiolyysi
 • bentsodiatsepiinireseptorien osittainen antagonisti
 • Animal behavioural models have shown non-sedative anxiolytic effects (elevated-plus maze, light/dark box choice tests) 

Indikaatiot
ahdistus, insomnia

Ashwagandha Withania somnifera

Tieteellinen näyttö
masennus 2,3/ ahdistus 2,3/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • GABA:a jäljittelevä aktiivisuus
 • anksiolyyttinen, loratsepaamiini verrattava vaikutus eläinkokeissa (elevated plus- maze, social interaction and feeding latency in an unfamiliar environment tests)  

Indikaatiot
ahdistus, insomnia, väsymys, hermoston uupumus

Valeriana Valeriana spp. 

Tieteellinen näyttö
masennus 3/ ahdistus 2,3/ insomnia 1,2,3, C

Vaikutusmekanismi

 • Adenosiini (A1 reseptori) ja GABA modulaatio
 • GABA-A reseptori agonisti (valeriinihappo)
 • osittainen 5HT-5a agonisti
 • eläinkokeissa anksiolyyttinen (elevated plus maze)

Indikaatiot
insomnia, ahdistus, somaattinen jännitys, CNS stimulanttien vieroitusoireet


1 = kliininen näyttö ihmisillä, 2 = kokeellinen näyttö vaikutuksesta, 3 = perinteiset hoitomenetelmät ja farmakopeat suosittelevat käyttöä.


Lähteet

 • Tutkimuskooste: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21601431
 • Laventelin kuva: http://www.lily.fi/blogit/redhead/laventeli
 • Mäkikuisman kuva: http://puutarha.net/suorakanava/kasvikirjakuva.asp?id=3617&ver=1
 • Kamomillan kuva: http://orientpress.hu/portals/orientpress.hu/keptar/nagy/82527_kamilla.jpg
 • Ashwagandha kuva: http://www.npnutra.com/assets/images/ashwagandha-1.jpg

Suomentanut, Sami Nuora

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.