Adaptogeenit

TERVETULOA AYURVEDAN PARIIN

Ayurveda tarkoittaa elämän tiedettä (ayus = elämä, veda = tieto). Ayurveda ei ole dogmi: objektiivisella tasolla se on maailman pisimpään harjoitettu tieteellinen metodi. Subjektiivisella tasolla ayurveda on fuusio maalaisjärkeen käyvää teoriaa, sekä kokemusperäistä totuudentuntemusta, ’näkemista’ (Darshana), jonka syvyys johtuu yksilön henkilökohtaisesta tietoisuudesta ja elämänkokemuksesta.

Jokaisella ihmisillä on tasavertainen mahdollisuus kokeilla ayurvedan perusteorian paikkaansapitävyyttä. Ayurvedan mukaan elämme kaikki yhteisessä todellisuudessa, jossa vaikuttavat muun muassa tietoisuus, kolme gunaa ja 20 ominaislaatua, sekä viisi elementtiä.

Elämme myös subjektiivisessa todellisuudessa, ja mm. tämän takia ayurvedinen suhtautumistapa terveyteen ja epätasapainotilaan on merkittävästi erilainen kuin länsimaisen lääketieteen objektiivisuutta korostava näkökulma.


Adaptogeenit.com ei edusta puhtaasti klassista ayurvedaa, vaikka useimmissa sivuston artikkeleissa nojataan vahvasti laadukkaisiin oppikirjoihin. Asiasisältö on osittain muodostunut sivuston ylläpitäjän Sami Nuoran subjektiivisesta näkemyksestä ja kokemuksesta. Inspiraationa on toiminut mm. kiinalainen lääketiede, ayurvedinen lääketiede, tiibetiläinen lääketiede, funktionaalinen lääketiede, ja biohakkerointi. Monissa artikkeleissa on myös vertaisarvioituja tutkimuksia lähdetietoina, vaikka minulla ei olekaan akateemisen tiedemiehen koulutustaustaa.


- Fytonomi (Provita), Ayurveda Life Coach (Suomen Ayurveda Instituutti) Sami Nuora


“Minun aineellinen luontoni (prakriti)
jakautuu näihin kahdeksaan osaan:
maa, vesi, tuli, ilma,
avaruus, mieli, äly ja itsetietoisuus.”
- Bhagavadgita 7:4

Antidepressantit

Fytoterapiaa masennukseen, ahdistukseen ja unettomuuteen: Kooste psykofarmakologisesta ja kliinisestä näytöstä.

Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: A review of psychopharmacology and clinical evidence
European Neuropsychopharmacology (2011)  

Abstrakti

Kasviperäisen psykofarmakologian tutkimus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tähän mennessä kuitenkin kokonaisvaltainen katsaus kasviperäisistä antidepressanteista, anksiolyyteistä ja unettavista lääkkeistä ja niiden soveltamisesta masennukseen, ahdistukseen ja insomniaan on puuttunut. MEDLINE (PubMed), CINAHL, PsycINFO, ja Cochrane Library tietokannat tutkittiin (21.2.2011 asti) yleisimpien psykoaktiivisten rohdosten kartoittamiseksi. Sen lisäksi, että suoritettiin systemaattinen katsaus kontrolloiduista kliinisistä kokeista yleisimpien mielenterveyden häiriöiden masennuksen, ahdistuksen ja unettomuuden hoidossa, tehtiin kirjallisuuskatsaus näiden rohdosten vaikutusmekanismien selvittämiseksi. Evidenssin taso ja efektin koko analysoitiin niiltä osin kun se oli saatavilla. Tulokset antavat näyttöä 21 yksittäisen rohdoksen neurokemiallisista, endokrinologisista ja epigeneettisistä vaikutuksista, jotka ovat selvitettynä tässä tutkimuspaperissa (joista 12 on suomennettu tähän blogiin). Useat näistä tarjoavat korkean tason evidenssiä, kuten Mäkikuisma vakavassa masennuksessa ja Piper methysticum ahdistuneisuudessa. Useat kliiniset kokeet ihmisillä tarjoavat alustavaa positiivista näyttöä antidepressiivisesta vaikutuksesta (Echium amoenum, Crocus sativus ja Ruusujuuri) ja anksiolyyttisesta vaikutuksesta (Kamomilla, Neidonhiuspuu, Passiflora incanata, E. amoenum, ja Scutellaria lateriflora). Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin oltava varovainen sillä useita kokeita ei ole toistettu. Useat kasvilääkkeet ovat tutkittuja in vivo ja in vitro, mutta eivät ihmisillä.

 • 1 = kliininen näyttö ihmisillä, 2 = kokeellinen näyttö vaikutuksesta, 3 = perinteiset hoitomenetelmät ja farmakopeat suosittelevat käyttöä.
 • Level A: Meta-analyses or replicated RCTs with positive results Level B: One unreplicated RCT, or mixed but mainly positive results Level C: One or more clinical trials with poor methodology, or consistent mixed or unsupportive evidence. 

Laventeli Lavandula

Tieteellinen näyttö
masennus 1,2,3, B- / ahdistus 2,3 / insomnia 2,3

Vaikutusmekanismi

 • GABA modulaatio (perustuu haihtuvaöljyihin)
 • anksiolyysi eläinkokeissa (elevated plus maze ja open field tests)

Indikaatiot
masennus, ahdistus, somaattinen jännitys

 

Korean ginseng Panax ginseng

Tieteellinen näyttö
masennus 1,2,3

Vaikutusmekanismi

 • HPA- akselin modulaatio
 • monoamiini- modulaatio (dopamiini, serotoniini)
 • anti-inflammatorinen ja antioksidanttinen vaikutus
 • typpioksidin synteesiä inhiboiva

Indikaatiot
väsymys, masennus, heikentynyt kognitio

Ruusujuuri Rhodiola rosea

Tieteellinen näyttö
masennus 1,2,3, B/ ahdistus 1,2,3

Vaikutusmekanismi

 • neuroendokriinimodulaatio (inhiboi kortisolia, solunsisäisiä stressikinaasientsyymejä ja typpioksidia)
 • monoamiinioksidaasi A:n inhibitio
 • monoamiinimodulaatio
 • 5-HT normalisointi ja antistressivaikutus (animal depression models)

Indikaatiot
väsymys, masennus, heikentynyt kognitio, ahdistus

Mäkikuisma Hypericum perforatum

Tieteellinen näyttö
masennus 1,2,3, A/ ahdistus 2,3/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • monoamiini-välitteinen Na+ kanavan kautta
 • non-selektiivinen serotoniinin, dopamiinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäminen
 • välittäjäaineiden alentumisen hidastaminen
 • parantunut 5-HT 1a, b - herkkyys
 • dopaminerginen aktiivisuus etuotsalohkon kuoressa
 • glutamaatin vapautumisen inhibitio
 • neuroendokriinimodulaatio
 • eläinkokeissa antidepressiivinen ja anksiolyyttinen

Indikaatiot
masennus, bipolaarinen

Bacopa monnieri

Tieteellinen näyttö
masennus 2,3/ ahdistus 2,3/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • metallien kelatoiminen, β- amyloidilta suojaaminen
 • koliiniesteraasin estäjä
 • 5-HT2c modulaatio
 • antioksidanttiefekti
 • antidepressantti eläinkokeissa (forced swim ja learned helplesness)

Indikaatiot

heikentynyt kognitio, ahdistus, masennus, hermostollinen väsymys

Kamomilla Matricaria recutita

Tieteellinen näyttö
ahdistus 1,2,3, B/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • sitoutuu GABA- reseptoreihin
 • moduloi monoaminivälitteistä neurotransmissiota
 • neuroendokriinimodulaatio

Indikaatiot
ahdistus, väsymys, stressi

Neidonhiuspuu Ginkgo biloba

Tieteellinen näyttö
masennus 2/ ahdistus 1,2, B

Vaikutusmekanismi

 • kolinergisen ja monoamiinivälitteisen neurotransmission modulaatio
 • antioksidantti, anti-PAF, anti-inflammatorinen
 • GABA-erginen vaikutus
 • typpioksidi

Indikaatiot
heikentynyt kognitio, ahdistus, masennus

Gotu Kola Centella asiatica

Tieteellinen näyttö
masennus 3/ ahdistus 1,2,3

Vaikutusmekanismi

 • GABA transminaasin inhibitio
 • eläinkokeissa anksiolyyttinen (elevated plus maze, open field, social interaction tests) 
 • Inhibition of acoustic startle response in human RCT 

Indikaatiot
ahdistus, stressi, heikentynyt kognitio

Sitruunamelissa Melissa officinalis

Tieteellinen näyttö
masennus 2,3/ ahdistus 1,2,3/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • GABA transminaasin inhibitio
 • MAO- inhibitio
 • Acute dosing caused a significant increase in self-rated calmness on a human stress tests 

Indikaatiot
akuutti stressi, ahdistus, masennus

Kärsimyskukka Passiflora spp. 

Tieteellinen näyttö
ahdistus 1,2,3, B/ insomnia 1,3, C

Vaikutusmekanismi

 • GABA- välitteinen anksiolyysi
 • bentsodiatsepiinireseptorien osittainen antagonisti
 • Animal behavioural models have shown non-sedative anxiolytic effects (elevated-plus maze, light/dark box choice tests) 

Indikaatiot
ahdistus, insomnia

Ashwagandha Withania somnifera

Tieteellinen näyttö
masennus 2,3/ ahdistus 2,3/ insomnia 3

Vaikutusmekanismi

 • GABA:a jäljittelevä aktiivisuus
 • anksiolyyttinen, loratsepaamiini verrattava vaikutus eläinkokeissa (elevated plus- maze, social interaction and feeding latency in an unfamiliar environment tests)  

Indikaatiot
ahdistus, insomnia, väsymys, hermoston uupumus

Valeriana Valeriana spp. 

Tieteellinen näyttö
masennus 3/ ahdistus 2,3/ insomnia 1,2,3, C

Vaikutusmekanismi

 • Adenosiini (A1 reseptori) ja GABA modulaatio
 • GABA-A reseptori agonisti (valeriinihappo)
 • osittainen 5HT-5a agonisti
 • eläinkokeissa anksiolyyttinen (elevated plus maze)

Indikaatiot
insomnia, ahdistus, somaattinen jännitys, CNS stimulanttien vieroitusoireet


1 = kliininen näyttö ihmisillä, 2 = kokeellinen näyttö vaikutuksesta, 3 = perinteiset hoitomenetelmät ja farmakopeat suosittelevat käyttöä.


Lähteet

 • Tutkimuskooste: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21601431
 • Laventelin kuva: http://www.lily.fi/blogit/redhead/laventeli
 • Mäkikuisman kuva: http://puutarha.net/suorakanava/kasvikirjakuva.asp?id=3617&ver=1
 • Kamomillan kuva: http://orientpress.hu/portals/orientpress.hu/keptar/nagy/82527_kamilla.jpg
 • Ashwagandha kuva: http://www.npnutra.com/assets/images/ashwagandha-1.jpg

Suomentanut, Sami Nuora

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.